görsel | metin

Wael Shawky
Haçlı Seferleri Kabaresi: Korku Gösterisi Dosyası, 2010
Sanatçının ve Gallery Sfeir Semler’in (Beyrut, Lübnan) izinleriyle
Fotoğraf: Sanatçının izniyle

1 | 2