görsel | metin

Group Material
AIDS Zaman Dizini, 1989
Berkeley Art Museum’dan yerleştirmenin görüntüsü
Fales Library’deki Group Material Arşivi’nin ve New York Üniversitesi Özel Koleksiyonu’nun (ABD) izinleriyle
Fotoğraf: Ben Blackwell, Group Material ve Four Corners Books’un izinleriyle

1 | 2