görsel | metin

Tamás Kaszás & Anikó Loránt
Genişbantlı Duyuru Panosu, 1998-2009
Ludwig Müzesi, Çağdaş Sanat Müzesi Koleksiyonundan (Budapeşte, Macaristan)
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ulusal Kültür Fonu katkısıyla satın alınmıştır, 2009
© Tamás Kaszás, Ludwig Müzesi – Çağdaş Sanat Müzesi, Budapeşte, Macaristan
Röprodüksiyon © Gellért Áment

1 | 2