İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali'ni düzenliyor. İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu on bir bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslar arası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

Venedik, Sao Paulo, Sydney bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih ediyor. Uluslar arası bir danışma kurulu aracılığı ile belirlenen bienal küratörü, geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet ediyor.

Bugün ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada düzenlenen en geniş çaplı uluslar arası sanat sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye'den değil birçok farklı ülkeden güncel sanatçının uluslar arası alanda tanınmaları ve çeşitli etkinliklere davet edilmeleri konusunda önemli bir rol oynuyor.

Bienal kapsamındaki sergiler ve sergi kapsamında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye hem de sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunuluyor.

1987 ve 1989 yıllarında Beral Madra genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ilk iki bienalden sonra, 1992 yılında Vasıf Kortun'un yönettiği İstanbul Bienali için İKSV, 1994 yılından itibaren tek küratörlü sisteme geçme kararı aldı. 1995'te René Block, 1997'de Rosa Martínez, 1999'da Paolo Colombo, 2001'de Yuko Hasegawa, 2003'te Dan Cameron, 2005'te Charles Esche ve Vasıf Kortun, 2007'de Hou Hanru, 2009'da çalışmalarını Zagreb'de sürdüren What, How & for Whom / WHW (Ne, Nasıl ve Kimin İçin) küratör kolektifinin küratörlüğünde düzenlenen İstanbul Bienali, 2011 yılında Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

1987 "Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat"
Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

1989 "Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat"
Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

1992 "Kültürel Farklılık"
Yönetici: Vasıf Kortun (Türkiye)

1995 "ORIENT-ATION - Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü"
Küratör: René Block (Almanya)

1997 "Yaşam, Güzellik, Çeviriler / Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üzerine"
Küratör: Rosa Martinez (İspanya)

1999 "Tutku ve Dalga"
Küratör: Paolo Colombo (İtalya)

2001 "Egokaç - Gelecek Oluşum için Egodan Kaçış"
Küratör: Yuko Hasegawa (Japonya)

2003 "Şiirsel Adalet"
Küratör: Dan Cameron (ABD)

2005 "İstanbul"
Küratör: Charles Esche (İngiltere) ve Vasıf Kortun (Türkiye)

2007 "İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik"
Küratör: Hou Hanru (Çin/Fransa)

2009 "İnsan Neyle Yaşar?"
Küratör: What, How & for Whom / WHW (Hırvatistan)