görsel | metin

Alessandro Balteo Yazbeck & Media Farzin
1972’de Venezüela, Caracas’ta doğdu; 1979’da ABD, San Diego’da doğdu / Almanya, Berlin’de yaşıyor; ABD, New York’ta yaşıyor

Adriano Pedrosa: Kültürel Diplomasi: İhmal Ettiğimiz Bir Sanat adlı süregiden serinizden bahseder misiniz?

Alessandro Balteo Yazbeck & Media Farzin: “Kültürel diplomasi” bir dış siyaset terimidir. “Kültürel alışveriş” ya da esasen “propaganda” olarak da bilinir. Tarihçi Joseph Nye’ın ifadesiyle, askeri kuvvet gibi daha görünür araçlar kullanan katı gücün aksine, kültür ve fikirler yoluyla ikna etme anlamına gelen yumuşak gücün başlıca örneğidir. Serimiz siyaset ve sanat tarihi ilişkisini girift diye tabir ettiğimiz durumlar üzerinden inceliyor. Söz konusu ilişkileri daha görünür kılmak ve sanat tarihini daha karmaşık bir şekilde sunmak üzere alıntılara, nesnelere ve görüntülere başvuruyoruz.  AP: Ortadoğu siyasetine ilginizden bahseder misiniz?

ABY & MF: Birleşik Devletler’in uluslararası siyasetine ilgimizden bahsetmek daha faydalı olabilir. Ortadoğu’nun petrolü epey uzun bir süredir Amerikalı siyasetçilerin aklında. Birleşik Devletler Savaş Zamanı Petrol İdaresi Koordinatör Yardımcısı Ralph Davies’in 1941 tarihli ifadesine bir bakın: “Birleşik Devletler, önümüzdeki yıllarda ordumuzun ve sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave rezervler edinme ve bulundurma düşüncesine, söz konusu rezervler Birleşik Devletler sınırları içinde olsun olmasın, kendini hazırlamalıdır.” 

AP: Hangi yapıtlarınız bu konuyla ilgili?

ABY: 11 Eylül 2001 sonrasında Birleşik Devletler kültürüne ve dış siyasetine odaklanmaya başladım. Venezüela gibi petrol üreten bir ülkeden gelen biri olarak bence, Irak’ın 2003’te temelsiz bir gerekçeyle işgal edilmesi Birleşik Devletler’in doğrudan bir terör hareketi gibi duruyordu. Irak petrol sahalarının haritasına bakıyordum ve organik şekilleri bana Alexander Calder’in yapıtlarını anımsattı. Dolayısıyla hem Irak’ı hem de Calder’in yaratıcı sürecini araştırmaya başladım ve kronolojik çakışmalara ve anlamlı metaforlara rastladım. Calder’in biçimci dilini yeniden yaratan ve Irak’ın “yaratımı” ve Calder ile Marcel Duchamp’ın mobil heykelleri “icadı” hakkında paralel hikayeler anlatan İstikrarSIZ-Mobil (2006) adlı yerleştirmeyi meydana getirdim. 

AP: İşbirliği yöntemlerinizden bahseder misiniz? Birlikte nasıl çalışıyorsunuz?

ABY: 2007’de Media, İstikrarSIZMobil adlı yerleştirmeyi gördü ve üzerine konuştuk. Yorumlarını dinleyince bu fikirleri işbirliği içinde geliştirebileceğimizi fark ettim. Farklı becerilerimiz ve uzmanlıklarımız var; fakat yapıtları, kavramsallaştırma aşamasından uygulamaya dek birlikte geliştiriyoruz. Kültürel Diplomasi: İhmal Ettiğimiz Bir Sanat adlı seri ülkelerimizdeki tarihi ve güncel olaylara ilişkin korku ve fikirlerimizin ürünü.

AP: İstanbul Bienali için hazırladığınız yeni video Geleceği Gösteren Saat nedir?

ABY & MF: Geleceği Gösteren Saat, 1951’den 1955’e dek CBS’de yayınlanmış Longines Chronoscope (Longines’in Geleceği Gösteren Saati) adlı Amerikan televizyon programından görüntüler kullanan bir video projesi. Program, bilgi ve eğlenceyi bir araya getiren formatın ilk temsilcilerindendi ve Soğuk Savaş söylemi için bir denek taşı işlevi görmüştü. Programın fikirleri markalaştırma ve sunma şeklinin günümüzdeki olaylarda paradoksal yansımaları bulunmakta. Zaman, gündemdeki siyasi tartışmanın önüne geçerek başlı başına somut bir konu haline geliyor.