görsel | metin

Leonilson
1957’de Brezilya, Fortaleza’da doğdu / Brazil 1993’te Brezilya, São Paulo’da öldü

Adriano Pedrosa (AP): Kimi çalışmalarınız daha şairane iken kimisi siyasi içeriğe sahip. Farklı bir hedefiniz ya da maksadınız mı var?

Leonilson (L): Yapıtlarımın tamamı bir şey ima ediyor. Kişisel olmalarına rağmen, bu benim genel tavrım; bir şey ima ediyorum. Mesela birtakım erkeklere ithaf ettiğim çizim serisi İthaf Edilenler’de(Os Dedicados, 1991), “o craque” (mükemmel futbol oyuncusu) ya da “o inatingível” (ulaşılmaz kişi) ibarelerini birileri görüp okuyacak. Biri bu diziyi gördüğünde, onda belirli bir duygu, bir tepki yaratacağını düşünmüyor musunuz?

AP: Evet, ama farklı bir şey soruyorum. Örneğin, farklı azınlıklardan bahseden çalışmanız, eğitsel bir önerisi var onun, değil mi?

L: Eğitsel bir öneri mi? Biçimlendirici bir karakteri var.

AP: Çünkü sadece şairane değil; tüm azınlıkları listeliyorsunuz, çok farklı bir tavır var burada.

L: Evet, ama “o que v. quiser o que v. desejar eu estou aqui pronto para serví-lo" (ne dilersen, ne arzularsan, emrine amadeyim) yazdığımda, bunun aynı tavır olduğunu düşünmüyor musunuz?

AP: Hayır, tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. İki çalışma da şairane, ama azınlıklarla ilgili çalışmada siyasi bir beyanda bulunuyorsunuz.

L: Evet, belki belli bir çalışma, tamamen şairane olan ve aşık olduğum birinden bahseden çalışmadan daha siyasidir.

AP: Biri oldukça kişisel...

L: Ama birbirlerini tamamlıyorlar, birlikte bir yapıtlar grubu oluşturuyorlar, değil mi?

AP: Tabii ki, hepsi Leonilson tarafından yaratılmış yapıtlar grubunu oluşturuyor. Ama ben burada bu iki farklı tipte çalışma arasındaki farkı belirlemeye çalışıyorum, çünkü arada bir fark olduğuna inanıyorum, bunları ayıralım ki anlayabilelim.

L: Evet, diğer çalışmanın daha çok benden bahsettiğini düşünmeme rağmen, bu daha siyasi olan çalışma da toplum hakkında bir gözlem. Kişisel olan çalışma diğer insanlara bir şey ifade edebilir, ama bu çok özel bir şey. Azınlıkların listesi ise sokaklarda gördüğüm bir şey.

AP: Peki belli bir hedef var mı  aklınızda?

L: Hayır, bir hedef değil; öyle bir şey değil. Ama tabii yapıtı yaratırken hedefin daha geniş olduğunu anlayabiliyorum, şairane olandan çok daha geniş bir hedef.

AP: Daha belirgin ve nesnel bir  hedef mi?

L: Evet.

AP: Yani bu siyasi bir çalışma,  öyle mi?

L: Siyasi olduğu söylenebilecek bir çalışma. Siyasi bir tavır var; sevgililerimden, yakın ilişkilerimden, özel şeylerimden bahsettiğim yapıtlardan çok daha siyasi. Ama bu siyasi çalışma da kendim için yaptığım bir şey; bunlar benim kendi düşüncelerim. Tabii ki azınlık listesini bir galerinin vitrinine [Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, 1991] koymaya karar verdiğimde, orada siyasi bir tavır var.

Mayıs 1991’de New York’ta gerçekleştirilen bir röportajdan alıntı