görsel | metin

Group Material
1979’da ABD, New York’ta kuruldu

Jens Hoffmann (JH): AIDS Zaman Dizini’ni (1989) gerçekleştirme fikrini tetikleyen olaylar nelerdi?

Julie Ault (JA): Group Material’ın AIDS ve Demokrasi: Bir Vaka Çalışması adlı yapıtı Ocak 1988’de Dia Sanat Vakfı’nda sergilenmişti. Küratör Larry Rinder yapıtı Berkeley’de yeniden sergilemekle ilgilenir miyiz diye sordu. Fakat biz yeni ve farklı bir yapıt meydana getirmek istedik. Birleşik Devletler’deki günümüze dek uzanan AIDS tarihini üreten koşul ve olayları incelemenin bir yolu olarak da aklımıza zaman dizini formatı geldi.

JH: AIDS salgınına ilişkin kronolojinin ilk bir araya getirilişi miydi bu?

JA: AIDS Zaman Dizini dünyada bu türden ilk proje miydi, değil miydi bu önemsiz; önemli olan, bu projenin, hissedilen bir boşluğu doldurmak için ortaya çıkmış olması: Ayrıntıyı ve genel bakışı yan yana veren bir diyagram. AIDS hakkındaki mevcut bilgilerin bölük pörçük olması ve uzman bakışını yansıtması bizi çok şaşırtmıştı. Yapboz parçalarını bir araya getirerek, AIDS krizinin karmaşık gelişimini kendimiz ve başkaları için anlaşılır kılacak bir tarihçe derleme konusunda bizi harekete geçiren bu olmuştu.

Doug Ashford (DA): Demokrasi projesindeki son sergi olarak AIDS ve Demokrasi, Amerikan demokrasisindeki pratik geleneklerin çöküşünü ve AIDS’in böyle bir toplumsal kriz olacak şekilde gelişmesinde payı olmasını cisimleştirmek üzere tasarlanmıştı. Ayrıca demokrasideki bu zaafa gelen tepkilerle birlikte, risk, direniş ve yeniden hayal etmenin barındırdığı olanakların sanat ve eylemcilik tarafından bize ne şekilde hatırlatılabileceğini de gözler önüne sermeyi amaçlıyordu. Kayıplar karşısındaki tepkilerin çaresizlikten kabullenmeye, dönüşüm geçirmeye ve harekete geçmeye doğru ilerlemesini anımsatacak şekilde düzenledik galeriyi.

JA: Sergi karmaşık tepkiler aldı. Bazıları tarafından fazlasıyla şiirsel olmakla ve yeterince sert veya eylemci olmamakla eleştirildi. Bence bu dolaylı bir şekilde AIDS Zaman Dizini yapıtındaki analitik ve didaktik yaklaşımımızı ateşledi.

JH: Group Material’ın yapıtlarında ilgimi çeken, son derece siyasi konuların yanı sıra, eğitimi ve doğrudan toplumsal eylemciliği de içeren, hem sanatla hem küratörlükle ilgili bir estetik pratik fikrini de barındırması.

DA: Belirli bir anın içerdiği değerlerdeki uzlaşımsızlık ve farkı belirtmek üzere genellikle daha büyük işbirliklerini temel aldık. Sergilerin önerdiği fikirleri, yapıt sahipliği tanımlarını ve bu gerçekliklerin işaret edebileceği resmi tarihleri sorgulayan nesneleri işe kattık. Söz konusu nesneler sanatçıların imzasını taşıyabiliyor ya da öyle olmayabiliyor, bulunmuş veya üretilmiş olabiliyor ve sanat alanından veya toplumsal etki alanından farklı ölçeklerde pay almış olabiliyordu. Ortaya çıkan bütün de fiziksel olarak izleyiciyi yan yana gelişin ve karşılaştırmanın zirvesine çıkarmak için tasarlanmıştı. Sergi biçimlerimiz ve kamusal pratiğimiz dinamik bir durum icat etme gerekliliğini yansıtıyordu; tartışmayı ve mevcut fikir muhalefetini içerebilecek bir düşünme anı tasarlanıyordu. Zaman Dizinleri hafıza ve duygunun resmi tarihi nasıl değiştirebileceğini gözler önüne sererek, estetik etkinin siyasal hayal gücüne getirebileceği canlılığı gösterdi. Sanat “makul tepki”yi aşar ve onun yerine, tanımlanabilir fakat olanaksız önerilerden oluşan bir kopuş getirir.